האתר המלא יעלה בקרוב

מחקר מתודולוגי

אימון מודלי חיזוי רובסטיים

מטרה
לפתח מודלי חיזוי רובסטיים, שישמרו על ביצועים טובים במדינות שונות, במסגרות קליניות מגוונות, ולמרות סחף מתמשך במאפייני האוכלוסיה; ולזהות מוקדם מקרים בהם הביצועים של המודלים הללו אינם טובים מספיק.
השפעה
מודלים רובסטיים צפויים להשיג ביצועים טובים יותר בעולם האמיתי, לאורך זמן
צוות חוקרים

מודלי חיזוי מאומנים, על פי רוב, באמצעות מידע ממקור אחד (או ממספר מקורות בודדים) אבל לעיתים תכופות נעשה בהם שימוש גם בסביבות אחרות, חיצוניותבמקרים מסויימים, ובמאמץ לא מבוטל, ניתן למדוד ולוודא את הביצועים של המודלים הללו בסביבות החיצוניותבפרוייקט זה, אנחנו נוקטים גישה פרואקטיבית יותר, ומנסים לאמן, מראש, מודלים רובסטיים, שביצועיהם יהיו טובים גם על מקורות שיש לנו מידע מוגבל אודותם.  

מתודולוגית, אנחנו משלבים גישות של הסקה סיבתית עם רעיונות מתחום האופטימיזציה הרוביסטית בלמידה חישוביתעל מנת להתמודד עם המורכבות של מידע רפואיובכללה השונות במאפייני האוכלוסיהבמדיניות הטיפול, ובמסגרות הקליניות. אנחנו מניחים שיש לנו גישה מלאה למקור יחיד ומידע מצומצם – סטטיסטי או מכניסטי – על מספר מקורות נוספיםוחוקרים שיטות שמנצלות את המידע המוגבל לאמן מודלי חיזוי רובסטיים יותר.  

כיצד נוכל לעזור?

בואו נדבר

אשמח ל...

  • הזית 11 כפר מל"ל מיקוד 4592000
map


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


      This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


        This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.