האתר המלא יעלה בקרוב

הריון לידה וילדות מוקדמת

דוח התפתחות הילד בישראל 2020

מטרה
סיקור הערכות התפתחות ילדי ישראל בטיפות החלב הארציות בין השנים 2016-2020 באמצעות הרשומות הרפואיות במערכת ״מחשבה בריאה״
השפעה
מיפוי נרחב של עיכובים בתחומי המוטוריקה הגסה, המוטוריקה העדינה, השפה והחברה ברחבי הארץ תאפשר קבלת החלטות מבוססת מידע והקצאת המשאבים הנדרשים לילדים הסובלים מעיכוב.
חוקרים שותפים
משרד הבריאות הישראלי (היחידה לאם והילד, היחידה להתפתחות הילד, תמנ״ע (תשתית מחקר לנתוני עתק), והמכון להתפתחות הילד של משרד הבריאות במחוז דרום).

בתצוגה זו מסוכם מידע אודות הערכות ההתפתחות של ילדי ישראל בעלי רשומה ב״מחשבה בריאה״ בין השנים 2016-2020. בתצוגה מצויים נתונים על ארבעה תחומי התפתחות עיקריים ועל שני מדדי דיווח.  הערכים מייצגים את שיעור הילדים אשר תועד עבורם עיכוב בביצוע משימה אחת או יותר בתחום התפתחות מסוים או במדד דיווח (הדו״ח יציג רק את העיכוב הראשון שדווח בשנה מסוימת).


תחומי ההתפתחות/המדדים שנמדדו:

 • דאגה הורית – ילד שהוריו ענו בחיוב לשאלה "האם ישנה דאגה להתפתחות ילדך?"
 • דיווח אחות על חוסר התאמה לגיל – התרשמות של האחות מהתפתחותו התקינה של הילד בהתאם למשימות אותן צריך היה לבצע
 • עיכוב באבן דרך בתחום המוטוריקה הגסה – אי ביצוע משימה התפתחותית בתחום המוטוריקה הגסה בגיל בו 95% מהילדים הנבדקים מבצעים אותה
 • עיכוב באבן דרך בתחום המוטוריקה העדינה – אי ביצוע משימה התפתחותית בתחום המוטוריקה העדינה בגיל בו 95% מהילדים הנבדקים מבצעים אותה
 • עיכוב באבן דרך בתחום השפה – אי ביצוע משימה התפתחותית בתחום השפה בגיל בו 95% מהילדים הנבדקים מבצעים אותה
 • עיכוב באבן דרך בתחום החברה – אי ביצוע משימה התפתחותית בתחום החברה בגיל בו 95% מהילדים הנבדקים מבצעים אותה
 • עיכוב באבן דרך בתחום כלשהו – אי ביצוע משימה אחת לפחות באחד מתחומי ההתפתחות בגיל בו 95% מהילדים הנבדקים מבצעים אותה

מאפיינים חשובים של מאגר המידע שנחקר כאן:

 • מאגר המידע הנחקר כולל כ-70% מילדי ישראל ואינו כולל בתוכו טיפות חלב של קופות החולים כללית, מכבי, ומאוחדת, המנוהלות בנפרד. קבוצה זו מייצגת את כלל ילדי ישראל (עם מעט ייצוג עודף לאוכלוסייה הערבית).
 • על אף ההכשרה והנהלים המוקפדים, עשוי להיות שוני באופן יישום הפרוטוקול על ידי מאות אחיות שונות ברחבי הארץ.
 • מירב המידע הנאסף מבוסס על תצפיות בפועל של אחות טיפת חלב מוסמכת בביקור מיועד. מיעוטו מבוסס על דיווח עצמי של ההורה שעלול לסבול מהטיה, אך גם מאפשר הערכה של הילד בסביבה ביתית טבעית.
 • לא נכלל פירוט ספציפי על ישובים בהם פחות מ-500 ילדים עברו הערכה בשנת הדו"ח.
 • בעקבות מגפת הקורונה, בין החודשים מרץ למאי 2020 לא נערכו ביקורים סדירים בטיפות החלב. בין החודשים מאי ואוקטובר 2020 נערכו ביקורים רק לילדים שנדרשו לקבל חיסונים.


רוב המידע הינו של ילדים עד גיל שנתיים מאחר ובגילאים מבוגרים יותר ההיענות לביקורים יורדת משמעותית. לא נמצא הבדל משמעותי בין מאפייני הילדים המבוגרים לצעירים.

לשאלות או פניות ניתן ליצור קשר עם irena@kinstitute.org.il.


ביבליוגרפיה

Trends of developmental milestone attainment in Israeli children between 2016-2020

A national report

 

מפת מדדי התפתחות הילד באתר משרד הבריאות:

התפתחות ילדים בישראל – דו"ח שנתי ומגמות מבוססי סיקור בטיפות החלב בישראל

כיצד נוכל לעזור?

בואו נדבר

אשמח ל...

 • הזית 11 כפר מל"ל מיקוד 4592000
map


  This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


   This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    תפריט נגישות